Реєстр волонтерів Б50 / Register of B50 Volunteers

Перелік осіб, які отримали посвідчення волонтера БФ “Б50 ВОЛОНТЕРИ” .

List of persons who received a volunteer ID card from the CF “B50 VOLUNTEERS” .

Дата останньої редакції / Last edit date: 14.10.2023

Зразок посвідчення / Sample of the ID card

Офіційне посвідчення видається тим, хто бере активну участь у волонтерських поїздках та/або долучається до адміністративної діяльності Б50.

Інформація про регулярні волонтерські активності Б50 та реєстрація на них відбувається на сторінці Приєднатися.

Як отримати посвідчення?
 1. Здійснити 15 волонтерських поїздок із Б50 й отримати особисте запрошення на приєднання.
 2. Ознайомитися з Договором та Положенням про волонтерство.
 3. Заповнити Заяву про приєднання. Роздрукувати її, відсканувати чи якісно сфотографувати, а у найближчій поїздці обов’язково передати координатору. Також можливо підписати заяву за допомогою ЕПЦ у сервісі “Вчасно“.
 4. Сплатити вартість посвідчення*.
 5. Надіслати на пошту contact@b50.com.ua такий перелік документів:
 • заявана приєднання (скан/фото)
 • паспорт/id-картка (скан/фото);
 • ІПН, податковий номер (скан/фото);
 • фото для посвідчення (гарної якості, для друку);
 • квитанцію про сплату.

Вартість посвідчення: фактично це собівартість виготовлення посвідчення волонтера (пластикової id- карти). Ми просимо компенсувати цю вартість саме волонтерів, оскільки, на нашу думку, витрачати на це кошти спільноти, надані донаторами на допомогу людям та інвентар, недоречно.

The official ID card is issued to those who actively participate in volunteer trips and/or are involved in the administrative activities of B50.

Information about regular B50 volunteer activities and registration for them is available on the Приєднатись page.

How to get a ID card?
 1. Make 15 volunteer trips with B50 and receive a personal invitation to join.
 2. Read the Договором (Agreement) and Regulations on Volunteering (available in English).
 3. Fill out the Заяву про приєднання (Application for Joining). Print it out, scan it or take a good quality photo, and hand it over to the coordinator during your next trip. It is also possible to sign the application using an digital signature in the Вчасно.
 4. Pay a cost of the ID-card* of UAH 200.
 5. Send the following list of documents to our email contact@b50.com.ua:
 • application for joyning (scan/photo)
 • passport/id-card (scan/photo);
 • Individual tax number(scan/photo);
 • your photo for the ID (in good quality for printing);
 • a payment receipt.

Cost of the ID-card: in fact, this is the cost of producing a volunteer ID card (plastic one). We ask for this cost to be reimbursed by the volunteers, as we believe it is inappropriate to spend community funds provided by donors to help people and to buy equipment.

Нагадаємо, що всі волонтери Б50 зобов’язані дотримуватися Положення про волонтерство та Правил техніки безпеки.

We would like to remind you that all B50 volunteers are obliged to comply with the Regulations on Volunteering and Safety Rules/

Прізвище та ім’я


Name


№ посвідчення / card №


Видано / Issued on


Статус / Status


Руслан Габдулов


Ruslan Habdulov


00001


16.05.2022


чинний/valid


Богдан Згурський


Bohdan Zgurskyi


00002


16.05.2022


чинний/valid


Андрій Мітін


Andrii Mitin


00003


16.05.2022


чинний/valid


Наталія Гринюк


Nataliia Hryniuk


00004


16.05.2022


чинний/valid


Євген Стоянов


Yevhen Stoianov


00005


14.05.2022


чинний/valid


Єгор Минко


Yehor Mynko


00006


16.05.2022


не чинний/not valid


Олексій Базілєєв


Oleksii Bazilieiev


00007


16.05.2022


чинний/valid


Анастасія Чайкіна


Anastasiia Chaikina


00008


16.05.2022


чинний/valid


Роман Кулаков


Roman Kulakov


00009


16.05.2022


чинний/valid


Костянтин Зозуля


Kostiantyn Zozulia


00010


16.05.2022


чинний/valid


Світлана Рудоквас


Svitlana Rudokvas


00011


21.09.2022


чинний/valid


Анастасія Липчак


Anastasia Lypchak


00012


21.09.2022


чинний/valid


Денис Герасимов


Denys Herasymov


00013


16.09.2022


чинний/valid


Олександр Тішура


Oleksandr Tishura


00014


22.09.2022


чинний/valid


Анастасія Баранова


Anastasiia Baranova


00015


21.09.2022


чинний/valid


Юлія Горбасенко


Iuliia Gorbasenko


00016


21.09.2022


чинний/valid


Діана Найченко


Diana Naichenko


00017


16.05.2022


чинний/valid


Андрій Карпенко


Andrii Karpenko


00018


21.09.2022


чинний/valid


Дмитро Осадчий


Dmitro Osadchyi


00019


22.09.2022


не чинний/not valid


Артем Онищук


Artem Onyshchuk


00020


21.09.2022


чинний/valid


Ірина Потьомкіна


Iryna Potomkina


00021


22.09.2022


чинний/valid


Денис Христенко


Denys Khrystenko


00022


22.09.2022


чинний/valid


Анна Норинська


Anna Norynska


00023


21.09.2022


чинний/valid


Руслан Павлюк


Ruslan Pavluk


00024


22.09.2023


чинний/valid


Ельміра Якубова


Elmira Yakubova


00025


03.10.2022


чинний/valid


Антоніна Кривуляко


Antonina Kryvuliako


00026


16.05.2022


чинний/valid


Тетяна Мазник


Tetiana Maznyk


00027


08.09.2022


чинний/valid


Анастасія Межибовська


Anastasiia Mezhibovska


00028


22.09.2023


чинний/valid


Поліна Коруц


Polina Koruts


00029


07.10.2022


чинний/valid


Олександр Пак


Oleksandr Pak


00030


19.10.2022


не чинний/not valid


Олександр Крамаренко


Oleksandr Kramarenko


00031


16.05.2022


чинний/valid


Яніна Кобець


Yanina Kobets


00032


27.10.2022


чинний/valid


Павло Кулінський


Pavlo Kulinskyi


00033


16.10.2022


чинний/valid


Інна Скляр


Inna Skliar


00034


20.01.2023


чинний/valid


Богдан Головченко


Bogdan Golovchenko


00035


26.01.2023


чинний/valid


Олександра Полякова


Oleksandra Polyakova


00036


31.01.2023


чинний/valid


Олександр Щербінін


Olexandr Shcherbinin


00037


31.01.2023


чинний/valid


Віталій Крохмалюк


Vitalii Krokhmaliuk


00038


02.02.2023


чинний/valid


Наталія Циганенко


Nataliia Tsyhanenko


00039


06.02.2023


чинний/valid


Світлана Єгорова


Svitlana Yehorova


00040


20.02.2023


чинний/valid


Ярослав Гадзінський


Yaroslav Gadzinsky


00041


28.02.2023


чинний/valid


Олена Петренко


Olena Petrenko


00042


25.04.2023


чинний/valid


Олена Ткаченко


Olena Tkachenko


00043


16.05.2023


чинний/valid


Олександр Прокоф’єв


Oleksandr Prokofiev


00044


21.05.2023


чинний/valid


Юрій Сєростанов


Yurii Sierostanov


00045


16.05.2022


чинний/valid


Наталія Лисенко


Nataliia Lysenko


00046


08.06.2023


чинний/valid


Надія Гартік


Nadiia Hartik


00047


14.06.2023


чинний/valid


Іван Єршов


Ivan Yershov


00048


28.06.2023


чинний/valid


Валентина Врублевська


Valentyna Vrublevska


00049


11.07.2023


чинний/valid


Володимир Стецюра


Volodymyr Stetsiura


00050


12.07.2023


чинний/valid


Ірина Кух


Iryna Kukh


00051


12.07.2023


чинний/valid


Роман Веретейко


Roman Vereteiko


00052


12.07.2023


чинний/valid


Олександр Трещов


Oleksandr Treshchov


00053


13.07.2023


чинний/valid


Олена Опанасенко


Olena Opanasenko


00054


13.07.2023


чинний/valid


Юлія Габдулова


Yuliia Habdulova


00055


16.07.2023


чинний/valid


Світлана Дяченко


Sviltana Diachenko


00056


20.09.2023


чинний/valid


Євген Дорош


Yevhen Dorosh


00057


15.09.2023


чинний/valid


Євген Нікітенко


Yevhen Nikitenko


00058


13.09.2023


чинний/valid


Тетяна Ляшук


Tetiana Liashuk


00059


14.09.2023


чинний/valid


Юлія Завадська


Yuliia Zavadska


00060


15.09.2023


чинний/valid


Анна Скалій


Anna Skalii


00061


22.09.2023


чинний/valid


Анна Сарнавська


Hanna Sarnavska


00062


15.09.2023


чинний/valid


Артем Баралюк


Artem Baraliuk


00063


20.11.2023


чинний/valid


Ксенія Жуковська


Kseniia Zhukovska


00064


08.11.2023


чинний/valid


Іван Крохальов


Ivan Krokhalov


00065


03.11.2023


чинний/valid